icon icon icon
-
0932.140.686 minhtuanld@gmail.com

TuanQuynh.net -

20

T09

Chặn copy qua remote desktop

Nhằm bảo mật dữ liệu khi remote desktop, chức năng Do not allow Clipboard redirection sẽ ngăn chặn các thao tác copy dữ liệu.

 699

14

T08

Lệnh robocopy

Lệnh robocopy cho phép copy dữ liệu mà vẫn giữ lại các phân quyền và chia sẽ trong thư mục, file

 854

08

T05

Xóa recent file trong excel

Trong quá trình làm việc trên Excel, Excel lưu lại các file mà các bạn mở vào lịch sử của Excel giúp các bạn ở file nhanh hơn nhưng chức năng này có điểm yếu để lộ thông tin các file nhạy cảm

 1145

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ