icon icon icon
-
0932.140.686 tuanquynh.net@gmail.com

TuanQuynh.net -

12

T08

Phần mềm Premiere Pro 2023

Phần mềm Adobe Premiere Pro được biết đến là một phần mềm chuyên hỗ trợ người dùng trong việc cắt ghép, chỉnh sửa và biên tập các dữ liệu phim ảnh. Từ đó có thể đưa ra được các sản phẩm là phim tài liệu ngắn, phim ngắn hay chính những bộ phim nổi tiếng có tại thị trường Hollywood

 699

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ