icon icon icon
-
0932.140.686 minhtuanld@gmail.com

TuanQuynh.net -

09

T01

Dịch Vụ DFS

DFS là dịch vụ đồng bộ dữ liệu giữa 2 server.

 483

23

T04

Bài 11 Wireless Controler

Cấu hình wireless controller để quản lý thiết bị phát sóng Forti-AP. Wireless Controller gồm 3 thành phần chính

 611

21

T04

Bài 10: Web Filter và OverRide

Tính năng này giúp Fortigate lọc các luồng traffic HTTP. Ba phần chính của chức năng lọc web là Web Content Filter, URL Filter và FortiGuard Web Filtering Services,

 566

21

T04

Bài 9 Anti Spam

Tính năng Anti - Spam nhằm hạn chế và ngăn chặn các Email có nội dung không tốt và những Email không tồn tại.

 598

20

T04

Bài 8 Data Leak Prevention

Data Leak Prevention bảo vệ dữ liệu quan trọng khỏi bị đánh cắp. Fortigate sẽ kiểm tra các phần tử có hợp lệ hay không?.

 521

20

T04

Bài 7 Application Control

Cho phép hoặc cấm user sử dụng các ứng dụng chỉ định do admin đặt ra như: cấm xài firefox...

 539

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ