icon icon icon
-
0932.140.686 tuanquynh.net@gmail.com

TuanQuynh.net -

Khắc phục lỗi Your organization’s policies are preventing us from completing this action for you 

Khi mở HyperLink trong Excel, Work, Outlook đôi khi các bạn sẽ gặp lỗi như trên

Để khắc phục lỗi này các bạn làm như sau:

Các bạn tạo một tệp văn bản mới với nội dung bên dưới và lưu nó với tên file có đuôi .reg

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\.html]
@="htmlfile"
"Content Type"="text/html"
"PerceivedType"="text"

[HKEY_CLASSES_ROOT\.htm]
@="htmlfile"
"Content Type"="text/html"
"PerceivedType"="text"

[HKEY_CLASSES_ROOT\.shtm]
@="htmlfile"
"Content Type"="text/html"
"PerceivedType"="text"

[HKEY_CLASSES_ROOT\.shtml]
@="htmlfile"
"Content Type"="text/html"
"PerceivedType"="text"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\htmlfile\shell\open\command]
@="\"C:\\Program Files\\Internet Explorer\\IEXPLORE.EXE\" -nohome"\

Hoặc các bạn có thể download file này tại đây

Chúc các bạn thành công.

Nhớ like và share để ủng hộ trang nhé

Tags: Dịch vụ quản trị mạng

 

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ