icon icon icon
-
0932.140.686 tuanquynh.net@gmail.com

TuanQuynh.net -

Hướng dẫn tạo chữ ký trong phần mềm gửi và nhận mail Outlook

 

B1/ Mở phần mềm outlook > File > Options

1

B2/ sau khi chọn File > Options hiện hộp box như sau

2

B3/ Bên trái chọn Mail, bên phải chọn Signatures

B4/ Sau khi xuất hiện khung chèn chữ ký ta chọn New > nhập tên > OK

4

B5/ Tiếp theo chọn như hình dưới

5

B6/ Trong khung soạn thảo chữ ký, các bạn điền thông tin và chèn hình (logo) nếu có

Chúc các bạn thành công!!!

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ