icon icon icon
-
0932.140.686 tuanquynh.net@gmail.com

TuanQuynh.net -

B1/ Mở Outlook

- Lần đầu tiên mở outlook, phần mền hiển thi như hình

b1

B2/ Chọn Next

b2

B3/ Để mặc định chọn Yes -> Next

b3

B4/ Tick vào Manual setup or additional server types tiếp tục chọn Next

b4

B5/ Tick vào POP or IMAP rồi tiếp tục chọn Next

b5

B6/ Điền đầy đủ thông tin như sau:

Your name: tên hiển thị trên outlook

Email Address: nhập email công ty: vd tên_mail@tên_miền (ten_mail@phugiahan.com.vn)

Incoming mail server: thông thường khi mua email server thì mặc đinh đường dẫn mail có tên miền là: mail.tên_miền_công_ty. Bạn gõ đầy đủ mail.tên_miền_công_ty vào trình duyệt nếu nó không chuyển qua tên miền khác thì ở mục này bạn gõ: mail.tên_miền_công_ty

Nếu nó chuyển qua địa chỉ khác thì bạn copy tên miền chuyển qua đó vào mục trên.

b6

B7/ Tiếp theo chọn mục More Setting > chọn tab Outgoing Server > tick vào như hình

b7

B8/ Chuyển qua mục Advanced > điền thông tin như bên dưới

b8

Chú ý: tùy vào bảo mật của server mail thuê sẽ có thông số khác nhé

B8/ tiếp theo chọn OK > Next đợi phần mền test két nối > Cuối cùng chọn Finish

Vậy là hoàn tất quá trình cài đặt Outlook nhận và gửi mail

-- Các bạn có thể đặt câu hỏi ở mục bình luận bên dưới để chúng tôi hỗ trợ nhé!!!!

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ