icon icon icon
-
0932.140.686 minhtuanld@gmail.com

TuanQuynh.net -

Sửa lỗi "Đang tải được thư viện, xin vui lòng thực hiện chức năng sau ít phút" chạy mãi không ra phần chọn tệp tờ khai, chọn phụ lục mẫu hóa đơn, thuyết minh báo cáo tài chính.
- Tự động cấu hình Internet Explorer
- Tự động cài đặt và nâng cấp phần mềm hỗ trợ đọc hồ sơ thuế định dạng XML iTaxViewer 1.4.4
- Và rất nhiều chức năng

Để khắc phục lỗi này các bạn tải file tự động sửa lỗi sau: Fix lỗi

Sau khi tải về các bạn tắt phần mềm diệt virut và chạy file. Trong quá trình cài các bạn tick vào bản java cũ để phần mềm gở bỏ bản java cũ và cài bản mới.

Cài Esignerchrome để chạy trên trình duyệt Chrome

Java development kit 7

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ