Giỏ hàng

IT HelpDesk

Trang Chủ
Lệnh robocopy
14/08/20 Lượt xem: 559

ROBOCOPY

Cú pháp: robocopy Y:\DATA E:\DATA /TEE /LOG+:c:\robolog.txt /MIR /copyall /zb /w:1 /r:2 /xo

Trong đó: Y:\DATA là giữ liệu đích cần copy; E:\DATA là ổ đĩa đích cần copy dữ liệu qua. Tùy vào dữ liệu ở ổ dĩa nào mà thay đổ Y, E cho phù hợp/

 

Tin liên quan

Xem tất cả

Quan tâm

Xem tất cả
1
Bạn cần hỗ trợ?