Giỏ hàng

IT HelpDesk

Trang Chủ
FTP lỗi an error occurred opening that folder on the ftp server make sure you have permission
29/05/21 Lượt xem: 451

FPTP

Khi cài FTP các bạn gặp lỗi sau khi dùng máy client truy cập FTP từ xa
An error occurred opening that folder on the ftp server make sure you have permission

Để khắc phục lỗi này làm như sau

B1/ Mở Internet OPtions

B2/ Chọn tab Advance

FTTP

B3/ Bỏ Tich mục Use Passvie FTP...

Vậy là xong, các bạn có thể truy cập FTP

 

Tin liên quan

Xem tất cả

Quan tâm

Xem tất cả
1
Bạn cần hỗ trợ?