icon icon icon
-
0932.140.686 tuanquynh.net@gmail.com

TuanQuynh.net -

Cách sửa lỗi api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll bị thiếu

Trường hợp này thì khắc phục khá đơn giản. Bạn tải Microsoft Visual C++ và cài đặt về máy là xong. 

Link tải mình để ở đây nhé: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145

Tùy vào phiên bản win 32bit hay 64bit để tải file cài đặt. Sau khi cài xong khởi động lại và thưởng thức thành quả

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ