icon icon icon
-
0932.140.686 minhtuanld@gmail.com

TuanQuynh.net -

Share máy in trên window 10 sẽ gặp lỗi 0x0000011b và các máy khác không thể kết nối đến để in qua mạng.

lỗi 0x0000011b

Để khắc phục lỗi này làm như sau. Thực hiện trên máy chia sẽ máy in

Nhấn Windows + R để mở Run sau đó nhập regedit rồi nhấn Enter để mở Registry Editor

Tạo một giá trị DWORD-32 bit mới có tên RpcAuthnLevelPrivacyEnabled và đặt giá trị của nó là 0

Khởi động lại máy và thử kết nối lại máy in qua mạng xem được chưa.

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ