icon icon icon
-
0932.140.686 tuanquynh.net@gmail.com

TuanQuynh.net -

14

T12

Đang tải thư viện, xin vui lòng thực hiện chức năng sau ít phút....

Sửa lỗi "Đang tải được thư viện, xin vui lòng thực hiện chức năng sau ít phút" chạy mãi không ra phần chọn tệp tờ khai, chọn phụ lục mẫu hóa đơn, thuyết minh báo cáo tài chính. - Tự động cấu hình Internet Explorer - Tự động cài đặt và nâng cấp phần mềm hỗ trợ đọc hồ sơ thuế định dạng XML iTaxViewer 1.4.4 - Và rất nhiều chức năng

 3122

12

T11

Kích hoạt tài khoản Admin ẩn trên Windows 7 8 10

Trong hệ điều hành Windows 7, 8, 10... Microsoft đã ẩn tài khoản Admin để đảm bảo hệ thống không bị can thiệp sâu cũng như bị ảnh hưởng bởi các thiết lập của người dùng. Tuy nhiên, trong quá trình bạn sử dụng, nhiều chương trình yêu cầu chạy dưới quyền Admin. Trong bài viết dưới đây TuanQuynh sẽ hướng dẫn bạn cách kích hoạt tài khoản Admin ẩn trên Windows 7, 8, 10.

 2241

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ