icon icon icon
-
0932.140.686 tuanquynh.net@gmail.com

TuanQuynh.net -

Mặc đinh trong window 10 thì trình xem hình ảnh Windows Photo Viewer đã không còn và thay vào đó là trình xem ảnh mặc định của nó. Nhưng nó có nhược điểm là tải hình rất chậm.

https://tuanquynh.net/ giới thiệu tới các bạn cách phục hội lại trình xem ảnh quen thuộc Windows Photo Viewer

b1/ bạn truy cập vào link sau để tải file phục hồi về nhé: 

Download > Windows Photo Viewer

b2/ sau khi tải vệ bạn chạy file rồi chọn yes > yes > Ok

vậy là bạn đã phục hồi xong trình xem ảnh quen thuộc.

b3/ Tiếp theo bạn click phải chuột vào thanh taskbar > taskbar setting > Home > Apps > Default Apps

photoviewer

b4/ Khung bên phải bạn chọn mục Photo viewer ,  bạn chọn trình xem ảnh Windows Photo Viewer 

Finish

-- Các bạn có thể đặt câu hỏi ở mục bình luận bên dưới để chúng tôi hỗ trợ nhé!!!!

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ