icon icon icon
-
0932.140.686 tuanquynh.net@gmail.com

TuanQuynh.net -

Trong hệ thống mạng LAN, có 1 số máy khi remote bị lỗi như trên. Để khắc phục lỗi này, làm theo các bước sau đây

Không remote được server

b1/ cmd+R (Run) gõ gpedit.msc > Computer Configuration > Administrative Templates > System > Credentials Delegation 

b2/ Mục bên phải double vào > Encryption Oracle Remedation > Enable > trong Protection level: chọn : Vulnerable > apply > ok

b3/ cmd+R (Run) gõ lệnh cập nhật: gpupdate /force

-- Các bạn có thể đặt câu hỏi ở mục bình luận bên dưới để chúng tôi hỗ trợ nhé!!!!

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ