icon icon icon
-
0932.140.686 tuanquynh.net@gmail.com

TuanQuynh.net -

TuanQuynh.net giới thiệu đến các bạn cách để chèn logo và thông tin vào System Properties trong win 7

b1/ Chuẩn bị logo có tên và đuôi: oemlogo.bmp. Copy và paste file oemlogo.bmp vào C:\Windows\System32

b2/ Các bạn vào run > regedit tìm theo đường dẫn sau

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ Curr entVersion\ OEMinformation

Chèn thông tin vào system properties window 7
Chèn thông tin vào system properties window 7

 

b3/  Các bạn double click vào các mục để thay đổi thông tin: Manufacture, Model, SupportHours, SupportPhone, SupportURL

 Chúc các bạn thành công

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ