icon icon icon
-
0932.140.686 tuanquynh.net@gmail.com

TuanQuynh.net -

Đôi khi bạn có 1 file cần đính kèm vào email để giửi cho khách hàng nhưng trình duyệt và outlook không cho phép đính kèm vì nghi có viruts mặc dù file của bạn hoàn toàn sạch sẽ.

Tuanquynh.net sẽ giới thiệu cách để đính kèm file dạng này nhé.

Bước 1: bạn cho file vào 1 thư mục

Bước 2: click phải chuột vào thư mục chứa file > add to archive

Email không đính kèm được file

Bước 3: Click vào mục > Set password... và đặt pass cho file nén > Ok > Ok

setpassrar

Sau khi đặt pass cho file nén xong, bạn đính kèm file như bình thường

Chú ý: gửi pass nén file để người nhận xã nén nhé

-- Các bạn có thể đặt câu hỏi ở mục bình luận bên dưới để chúng tôi hỗ trợ nhé!!!!

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ