icon icon icon
-
0932.140.686 tuanquynh.net@gmail.com

TuanQuynh.net -

Bài 10: Web Filter và OverRide

-- oOo --

Tính năng này giúp Fortigate lọc các luồng traffic HTTP. 3 phần chính của chức năng lọc web là Web Content Filter, URL FilterFortiGuard Web Filtering Services, chúng sẽ tương tác với nhau để cung cấp sự điều khiển lớn nhất với bất kì người sử dụng internet nào, từ đó bảo vệ mạng của bạn trước bất kì nội dung nguy hiểm nào của internet.

Web Content Filter chặn các trang web chứa các từ hoặc khuôn dạng mà bạn đã xác định trước đó.

URL filtering sử dụng URLs và dạng URL để ngăn chặn các trang web từ những nguồn cụ thể đã được xác định trước.

FortiGuard Web Filtering cung cấp nhiều categories để bạn có thể lựa chọn sử dụng để lọc các luồng traffic web.

Để cấu hình cấm vào 1 trang web nào đó ta phải Enable FortiGuard category based filter (làm như hình)

Ở đây người quản trị sẽ có nhiều lựa chọn như: Allow, Block, Monitor, Warning, Authenticate (bắt phải xác thực mới có thể dùng)… để áp dụng cho từng trường hợp cụ thể, ở đây chúng ta chọn Warning cho Games.

VD: Block Web: Facebook.com

-> Security Profiles -> Web Filter -> Static URL Filter ->Enable URL Filter -> Create New

Áp dụng Profile vào Policy

Bài 11: Cấu hình wireless controller để quản lý thiết bị phát sóng Forti-AP

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ