Giỏ hàng

Firewall FortiGate

Trang Chủ
Bài 7 Application Control
20/04/20 Lượt xem: 387

Bài 7 Application Control

-- oOo --

Application Control dùng để kiểm tra các ứng dụng phát sinh trên mạng thông qua signature, không cần đến địa chỉ server hay port. Application Control có hơn 1000 ứng dụng và giao thức

Lab: cấm người dùng sử dụng Firefox trong hệ thống

- Security Profiles -> Application Control

- Categories: có thể Allow, Block hoặc Monitor theo các categories mà fortigate đã định sẵn.

- Application Overrides: Trong trường hợp muốn áp dụng cho một ứng dụng cụ thể

Để cấm người dùng sử dụng Firefox: Security Profiles -> Application Control -> Application Overrides -> Add Signature

Chọn các dịch vụ firefox cần block  

Áp dụng các Application Control đã định nghĩa vào Policy

Bài 8 Data Leak Prevention

 

Tin liên quan

Xem tất cả

Quan tâm

Xem tất cả
1
Bạn cần hỗ trợ?