icon icon icon
-
0932.140.686 minhtuanld@gmail.com

TuanQuynh.net -

08

T05

Xóa recent file trong excel

Trong quá trình làm việc trên Excel, Excel lưu lại các file mà các bạn mở vào lịch sử của Excel giúp các bạn ở file nhanh hơn nhưng chức năng này có điểm yếu để lộ thông tin các file nhạy cảm

 1290

23

T04

Bài 11 Wireless Controler

Cấu hình wireless controller để quản lý thiết bị phát sóng Forti-AP. Wireless Controller gồm 3 thành phần chính

 1039

21

T04

Bài 10: Web Filter và OverRide

Tính năng này giúp Fortigate lọc các luồng traffic HTTP. Ba phần chính của chức năng lọc web là Web Content Filter, URL Filter và FortiGuard Web Filtering Services,

 1009

21

T04

Bài 9 Anti Spam

Tính năng Anti - Spam nhằm hạn chế và ngăn chặn các Email có nội dung không tốt và những Email không tồn tại.

 1060

20

T04

Bài 8 Data Leak Prevention

Data Leak Prevention bảo vệ dữ liệu quan trọng khỏi bị đánh cắp. Fortigate sẽ kiểm tra các phần tử có hợp lệ hay không?.

 835

20

T04

Bài 7 Application Control

Cho phép hoặc cấm user sử dụng các ứng dụng chỉ định do admin đặt ra như: cấm xài firefox...

 984

20

T04

Bài 6 Anti Virus

Bài Lab nhằm mục đích dò tìm và ngăn chặn file có nội dung bị nhiễm virus

 962

14

T04

Phần mềm dò driver win 7

Phần mềm dò driver win 7 tự động dò tìm và cài đặt các trình điều khiển tất cả các dòng máy

 808

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ