icon icon icon
-
0932.140.686 tuanquynh.net@gmail.com

TuanQuynh.net -

Microsoft Project 2019 là một phần mềm quản lý dự án, quản lí tiến đọ làm việc giúp một người hoặc một nhóm làm việc theo đúng tiến độ chỉ tiêu được đặt ra từ đó kiểm soát được công việc. Đây là một công cụ không thể thiếu đối với những doanh nghiệp

Microsoft Project 2019 chỉ cài được trên window 10

Link download tại đây

1/ Hướng dẫn cài đặt

B1/ Sau khi download về, file có tên "ProjectStd2019Retail.img". Các bạn bạn cần đổi tên sang "ProjectStd2019Retail.iso" trước khi cài đặt

B2/ Xả nén file bằng cách click phải chuột vào file mới đổi tên chọn > Extract here

B3/ Cách cài đặt và crack tương tự bản 2016

Xem hướng dẫn tại đây

 

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ