icon icon icon
-
0932.140.686 tuanquynh.net@gmail.com

TuanQuynh.net -

Phần mềm kiểm tra HDD kiểm tra tình trạng sức khỏe ổ HDD còn tốt hay không?. Nếu ổ cứng bị vẫn đề thì thông số hiện thỉ mức độ từ Vàng tới Đỏ. Xanh là ổ HDD còn tốt.

Link download phần mền kiểm tra HDD

Phần mềm kiểm tra HDD

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ