icon icon icon
-
0932.140.686 tuanquynh.net@gmail.com

TuanQuynh.net -

Phần mềm AutoCad 2021

Link download: tại đây

Hướng dẫn cài

B1. Sau khi cài đặt xong các bạn truy cập đường dẫn

C: \ Program Files (x86) \ Common Files \ Autodesk Shared \ AdskLicensing

- Nếu phiên bản 10 đã được cài đặt >> nhấp vào “unistall.exe”

- Sau đó: Cài đặt phiên bản 9 trong thư mục AdskLicensing-installer-9.2.2.2501

B2. Mở Autocad và nhấp vào “Nhập số sê-ri” >> Kích hoạt

- số Se-ri xem trong thư mục crack file .txt

B3. Chạy “XF-2020_v2.exe” với tư cách quản trị viên.

Các bước tiếp theo crack như các phiên bản trước đó

Chúc các bạn IT thành công

 

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ