icon icon icon
-
0932.140.686 tuanquynh.net@gmail.com

TuanQuynh.net -

LỖI NSLOOKUP KHÔNG PHÂN GIẢI ĐƯỢC TÊN MIỀN

Khi dùng lệnh nslookup thì bị lỗi như hình

lỗi nslookup không phân giải được tên miền

Lỗi này là do tên máy tính bạn đã enable IPv6. Chỉ cần tắt IPv6 là nslookup bình thường.

Sau thi bỏ tick IPv6 các bạn có thể phân giải tên miền thoải mái

Chúc các bạn làm việc vui vẽ

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ