icon icon icon
-
0932.140.686 tuanquynh.net@gmail.com

TuanQuynh.net -

Không xóa được OU trong Window Server

Khi xóa OU trong window server sẽ xuất hiện thông báo như sau và không cho phép xóa

 Khong xoa duoc OU trong server 2016

Khắc phục như sau:

Trên thanh menu của AD Users and Computers > View sau đó check vào Advanced Features

Tiếp vào vào OU cần xóa > Click phải chuột chọn Properties > chuyển qua tab Object bỏ check Protect object from...

 Khong xoa duoc OU trong server 2016

Sau khu làm xong các bước trên các bạn xóa được OU như bình thường.

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ