icon icon icon
-
0932.140.686 minhtuanld@gmail.com

TuanQuynh.net -

B1/ Click phải chuột vào Desktop > Open in Terminal

Unikey cho Ubuntu

B2/ Gõ lệnh sudo apt-get install ibus-unikey

B3/ Nhập mật khẩu máy nếu có, màn hình thông báo cài thành công

cài unikey cho ubuntu

B4/ Tiếp tục gõ lệnh ibus restart để khởi động phần mềm Unikey

B5/ Add bộ gõ Tiếng Việt vào hệ thống

Chọn + để thêm bộ gõ như trên hình

Vậy là xong

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ