icon icon icon
-
0932.140.686 tuanquynh.net@gmail.com

TuanQuynh.net -

Font Autocad là rất cần thiết cho người thiết kế bản vẽ Autocad và đối với mỗi lĩnh vực như: Cơ khí, điện hay xây dựng và cả kiến trúc thì sẽ có từng bộ font riêng biệt để phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành của ngành

Link download Font AutoCad

Sau khi download về các bạn chỉ cần copy toàn bộ font trong thư mục vào trong mục Fonts của Autocad.

C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20xx\Fonts (Windows 64-bit)

hoặc

C:\Program Files (x86)\Autodesk\AutoCAD 20xx\Fonts (Windows 32-bit)

Trong quá trình sao chép nếu có thông báo trùng tên file thì bạn chọn Skip these files

boxdialog

Sau khi hoàn tất sao chép các bạn mở Cad lên để kiểm tra xem file đã hết lỗi font chưa nhé

Tuanquynh.net

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ