icon icon icon
-
0932.140.686 tuanquynh.net@gmail.com

TuanQuynh.net -

CHẶN TRUY CẬP YOUTUBE TRÊN ROUTER MIKROTIK

(hay bất kỳ trang web nào khác)

B1. Đang nhập vào Mikrotik > IP > Firewall > Filter Rules

B2. Click vào biểu trượng dấu + add vào rule chặn youtube

chặn truy cập youtube trên mikrotik

Làm theo như hình. Ở mục src. Address có thể nhập vào IP của 1 máy bất kỳ hoặc lớp mạng muốn chặn. VD trên là chặn 1 PC có IP 192.168.1.82

B3. Qua tab Adance > Content nhập vào youtube.com


B3. Qua tab Action > lựa chọn theo hình

Tiếp theo chọn Apply > Ok

Ra trình duyệt xóa cache rồi thử truy cập youtube.com nhé.

Tuy nhiên trên trình duyệt Chrome vẫn vào được youtube. Để chặn luôn thì làm thêm bước sau

Login vào Mikrotik > IP > Web Proxy


Tick vào Enable (để enable proxy)

Tiếp vào vào Access click vào dấu + để thêm 1 Web proxy access


Làm theo như hình.

Xóa cache chrome và thử vào youtube

Chúc các bạn thành công

 

 

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ