Giá bán lẻ: 2,200,000 đ
 
Giá bán lẻ: 520,000 đ
 
Giá bán lẻ: 310,000 đ
 
Giá bán lẻ: 50,000 đ
 
07
Tháng 08
Đăng bởi:  support

Dịch vụ quản trị server (lượt xem: 38247)

Dịch vụ quản trị server 

dịch vụ quả trị server

Tuanquynh.net hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ quản trị server, quản trị máy chủ cung cấp giải pháp quản trị hệ thống mạng nội bộ, quản trị server, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định

Dịch vụ quản trị server đảm bảo server hoạt động ổn định, thông suốt. Cài đặt các dịch vụ File Server, Web Server,  Mail Server hỗ trợ công việc quản lý file, website và email

Đối với dịch vụ quản trị server  cung cấp giải pháp bảo trì thường xuyên và định kỳ hệ thống dữ liệu, phân quyền khi có sự thay đổi và theo yêu cầu công ty.

* Quản trị server - client

– Bảo trì hệ thống dữ liệu, đảm bảo dữ liệu an toàn, thông suốt

– Thêm mới, xóa, sửa, phân quyền dữ liệu mỗi khi thay đổi nhân sự

– Backup dữ liệu hàng ngày, hàng tháng

* Quản trị website

– Quản trị (thêm, xóa, sửa) thông tin, sản phẩm. Bảo trì hệ thống website

* Quản trị hệ thống Mail Server

Thêm, xóa, sửa mail cá nhân, cài đặt mail client, cấp phát dung lượng mail cho từng client

Dịch vụ quản trị server  thường xuyên bảo trì hệ thống mạng nội bộ LAN, vệ sinh định kỳ máy tính, đảm bảo kết nối đến server thường xuyên và thông suốt

Quản trị hệ thống mạng máy tính hệ thống tổng đài, camera, cài đặt máy in, photo và thiết bị ngoại vi

Dịch vụ quản trị server hỗ trợ kỹ thuật 24/24, hỗ trợ từ xa qua phần mềm untraview

-- Liên hệ --

Mr. Tuấn: 0932 14 06 86

Email: truongminhtuan.cntt@gmail.com

Tags:

Quản trị Server - Client

Digital Marketing

Lắp ráp cài đặt sửa chữa máy tính

dịch vụ bảo trì server

 

1
Bạn cần hỗ trợ?